Słowa człowieka jasno ukazują, jakie jest jego życie.


słowa-człowieka-jasno-ukazują-jakie-jest-jego-życie
senekasłowaczłowiekajasnoukazująjakiejestjegożyciesłowa człowiekaczłowieka jasnojasno ukazująjakie jestjest jegojego życiesłowa człowieka jasnoczłowieka jasno ukazująjakie jest jegojest jego życiesłowa człowieka jasno ukazująjakie jest jego życie

Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.Pytania ukazują geniusza, odpowiedzi człowieka subtelnego.Życie człowieka jest historią jego lęków.Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercuJakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim