Słowa nie powinny być większe od czynów.


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
henryk sienkiewiczsłowaniepowinnybyćwiększeodczynówsłowa nienie powinnypowinny byćbyć większewiększe odod czynówsłowa nie powinnynie powinny byćpowinny być większebyć większe odwiększe od czynówsłowa nie powinny byćnie powinny być większepowinny być większe odbyć większe od czynówsłowa nie powinny być większenie powinny być większe odpowinny być większe od czynów

człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów Kobiety wystarczająco odważne, niezależne i wewnętrznie zrównoważone nie powinny przejmować się faktem, że żyją samotnie. Nie powinny czuć się Malowidła nie powinny być zbyt malownicze.Prawa religii nie powinny budzić innej wzgardy prócz wzgardy dla złego, a zwłaszcza nie powinny oddalać ludzi od miłości i miłosierdzia.Myśli powinny być lepsze od pragnień.A może czyste ręce powinny być dłuższe?