Słowa nie powinny być większe od czynów.


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
henryk sienkiewiczsłowaniepowinnybyćwiększeodczynówsłowa nienie powinnypowinny byćbyć większewiększe odod czynówsłowa nie powinnynie powinny byćpowinny być większebyć większe odwiększe od czynówsłowa nie powinny byćnie powinny być większepowinny być większe odbyć większe od czynówsłowa nie powinny być większenie powinny być większe odpowinny być większe od czynów

Prawa religii nie powinny budzić innej wzgardy prócz wzgardy dla złego, a zwłaszcza nie powinny oddalać ludzi od miłości i miłosierdzia. -Montesquieu
prawa-religii-nie-powinny-budzić-innej-wzgardy-prócz-wzgardy-dla-złego-a-zwłaszcza-nie-powinny-oddalać-ludzi-od-miłoś-i-miłosierdzia
Myśli powinny być lepsze od pragnień. -Demostenes
myśli-powinny-być-lepsze-od-pragnień