Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.


słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
jacek kaczmarskisłowapaląwięcpa­li sięsłowanikt o treścipo­piołównie pytasłowa paląwięc pa­li siępa­li się słowanikt o treści po­piołówpo­piołów nie pytawięc pa­li się słowanikt o treści po­piołów nie pyta

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare
poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa