Słowa są skrzydłami umysłu.


słowa-są skrzydłami-umysłu
helen adams kellersłowasą skrzydłamiumysłusłowa są skrzydłamisą skrzydłami umysłusłowa są skrzydłami umysłu

Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu.Radość i miłość są skrzydłami wielkich poczynań.Ra­dość i miłość są skrzydłami wiel­kich przedsięwzięć.Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Skrzydłami otul Po­wie­rzo­ne sekrety Aniele strzeż ich Krys­ty­na Sz. 02.12.2015r