Słowa są ponadczasowe. Powinieneś je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności.


słowa-są-ponadczasowe-powinieneś-wypowiadać-lub-pisać-ze-świadomośą-o-ich-wiecznoś
khalil gibransłowaponadczasowepowinieneśwypowiadaćlubpisaćzeświadomościąichwiecznościsłowa sąsą ponadczasowepowinieneś jeje wypowiadaćwypowiadać lublub pisaćpisać zeze świadomościąświadomością oo ichich wiecznościsłowa są ponadczasowepowinieneś je wypowiadaćje wypowiadać lubwypowiadać lub pisaćlub pisać zepisać ze świadomościąze świadomością oświadomością o icho ich wiecznościpowinieneś je wypowiadać lubje wypowiadać lub pisaćwypowiadać lub pisać zelub pisać ze świadomościąpisać ze świadomością oze świadomością o ichświadomością o ich wiecznościpowinieneś je wypowiadać lub pisaćje wypowiadać lub pisać zewypowiadać lub pisać ze świadomościąlub pisać ze świadomością opisać ze świadomością o ichze świadomością o ich wieczności

Są słowa, których nigdy nie wolno wypowiadać, bo umrą...Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności.Słowa przy­należą do cza­su, mil­cze­nie do wieczności.O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania.Nie wie­działem, że ad­mi­nis­tra­torzy mo­nito­rują tek­sty pod­czas ich za­mie­szcza­nia ... nies­te­ty ... nie dzieje się dob­rze! Wkrótce już w ogóle nie będzie można na­pisać na­wet słowa o tym jak ten świat się przew­ra­ca do góry nogami!!! Jed­na - in­nej istocie. Tak łat­wo skłamanymi, Słowa­mi dwo­ma wyr­wała serce. Sop­le lo­du spadły z dachu. Sen­ne marze­nia os­trza­mi przebiły. NIEwiernością. NIEmiłością. Przep­la­tany sens. Pok­ry­ty mgłą. Z świadomością. BEZnadziejną. I wy­gasłą już pochod­nią uczuć. ~Mar­cin Pa­weł Twardysko