słowa-słowa-słowa-są tyl­ko-dźwięka­mi-słowa-są niczym-to znacze­nie-jest wszys­tkim-znacze­nie-słowa-kreuje-rzeczy­wis­tość
alkomateksłowasłowasłowasą tyl­kodźwięka­misą niczymto znacze­niejest wszys­tkimznacze­niekreujerzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tośćnasa my znacze­niesłów słowa są tyl­kosą tyl­ko dźwięka­misłowa są niczymto znacze­nie jest wszys­tkimznacze­nie słowasłowa kreujekreuje rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość kreujekreuje nassłowa są tyl­ko dźwięka­miznacze­nie słowa kreujesłowa kreuje rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość kreuje nas

Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą. -Cornelia Funke
rzeczy­wis­tość-na ogół-róż ę-od te­go-co ę-o niej-mówi-a ty zaw­sze-my­liłaś-słowa-z prawdą
Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare
poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa