Słowa spisane, nieszczęście zasiane.


słowa-spisane-nieszczęście-zasiane
jan grzegorczyksłowaspisanenieszczęściezasianesłowa spisanenieszczęście zasiane

Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.Tylko nieszczęście hańbi.