Słowa szkody nie naprawią.


słowa-szkody-nie-naprawią
anonimsłowaszkodynienaprawiąsłowa szkodyszkody nienie naprawiąsłowa szkody nieszkody nie naprawiąsłowa szkody nie naprawią

Miłość naprawia wypaczone sprawy.Szczęśliwy człek, co go cudze szkody uczą rozumu.Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne.Inteligencja nie polega na tym, że się błędów nie robi, lecz na tym, że szybko się je naprawia.