Słowa to tyl­ko niez­darne ra­my dla arcy-uczuć.


słowa-to tyl­ko-niez­darne-ra­my-dla-arcy-uczuć
papużkasłowato tyl­koniez­darnera­mydlaarcyuczućsłowa to tyl­koto tyl­ko niez­darneniez­darne ra­myra­my dlasłowa to tyl­ko niez­darneto tyl­ko niez­darne ra­myniez­darne ra­my dlasłowa to tyl­ko niez­darne ra­myto tyl­ko niez­darne ra­my dlasłowa to tyl­ko niez­darne ra­my dla

Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca.Nie ma po­wodów by kochać Nie ma po­wodów by żyć Nie ma po­wodów by zostać Dla mnie żyjesz tyl­ko Ty Zos­tają tyl­ko wspomnienia, Je­dynej przy­jaźni bliskość Dzi­siaj nic nie ma znaczenia Jak krew, cier­pka jak wino Słyszę głos, widzę gorzkie łzy W myślach dziękuję, że istniejesz W nas sa­mot­ności gen, wokół set­ka drwin Nie szu­kaj miłości, Ona znaj­dzie Ciebie Wzniecam ko­hortę niez­liczo­nych uczuć Widzę przed sobą ciem­ny las Choćbyś była tam sa­ma w ob­liczu strachu Tyl­ko po­myśl, po­jawię się ja.Naj­mocniej­szą formą po­gar­dy dla dru­giego człowieka po­zos­ta­je niez­mien­nie tyl­ko na pozór tak na prawdę neut­ralna obojętność . in­sp nie tyl­ko ''yestem'' ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!! człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów ...Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano...