Słowa ula­tują, pis­mo pozostaje. Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent. (łac.) 


słowa-ula­tują-pis­mo-pozostaje-ver­ba-vo­lant-scrip­-­nent-łac 
autor nieznanysłowaula­tująpis­mopozostajever­bavo­lantscrip­tama­nentłac słowa ula­tująpis­mo pozostajever­ba vo­lantscrip­ta ma­nent

Moje słowa lecą w górę, moja myśl pozostaje na ziemi. Niepoparte myślą słowa nigdy nie wznoszą się do nieba. -William Shakespeare
moje-słowa-lecą-w-górę-moja-myśl-pozostaje-na-ziemi-niepoparte-myślą-słowa-nigdy-nie-wznoszą-ę-do-nieba
Słowa ulatują, pismo pozostaje. -Anonim
słowa-ulatują-pismo-pozostaje
Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje. -Anonim
verba-volant-scripta-manent-słowa-ulatują-pismo-pozostaje
Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe - pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii. -Stefan Wyszyński kard
gdy-już-żadnemu-słowu-zaufać-nie-można-bo-słowa-okazały-ę-kłamliwe-pozostaje-jeszcze-słowo-ewangelii