Słowo - to wiele, ale mil­cze­nie - to wszystko.


słowo- to wiele-ale-mil­cze­nie- to wszystko
władysław grzeszczyksłowo to wielealemil­cze­nie to wszystkoale mil­cze­nie

Mil­cze­nie ra­ni bar­dziej niż słowo :(  -marcioszka21
mil­cze­nie-ra­-bar­dziej-ż-słowo- 
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
W mil­cze­niu na­wet słaby krzyk ro­bi wiele hałasu. -Brigitte Bardot
w mil­cze­niu-na­wet-słaby-krzyk-ro­bi-wiele-hałasu