Słowo jest cieniem uczynku.


słowo-jest-cieniem-uczynku
demokrytsłowojestcieniemuczynkusłowo jestjest cieniemcieniem uczynkusłowo jest cieniemjest cieniem uczynkusłowo jest cieniem uczynku

Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel
zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. -Sofokles
człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem