Słowo, które jest wspaniałym darem Bożym, ma być słoneczne i lecznicze.


słowo-które-jest-wspaniałym-darem-bożym-być-słoneczne-i-lecznicze
stefan wyszyński kardsłowoktórejestwspaniałymdarembożymbyćsłoneczneleczniczektóre jestjest wspaniałymwspaniałym daremdarem bożymma byćbyć słonecznesłoneczne ii leczniczektóre jest wspaniałymjest wspaniałym daremwspaniałym darem bożymma być słonecznebyć słoneczne isłoneczne i leczniczektóre jest wspaniałym daremjest wspaniałym darem bożymma być słoneczne ibyć słoneczne i leczniczektóre jest wspaniałym darem bożymma być słoneczne i lecznicze

Ktoś, kto przekroczył 90 lat życia, jest już tylko Bożym darem, pożyczonym tym, co jeszcze muszą żyć i dar ten trzeba w końcu zwrócić.Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci uczy nas właściwie cenić nowy dzień - nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Człowiek może i powinien całym sercem cieszyć się swoim życiem. Jest ono przecież dobrym, Bożym darem, który stał się jego udziałem. Lecz trzeba pomyśleć także o tym, że nie mamy tutaj stałego miejsca i że wszelka wspaniałość tej ziemi, szczególnie bogactwo i sława, są przemijające.Słowo, które­go nie po­wie­działeś, jest twoim niewol­ni­kiem. Słowo, które po­wie­działeś jest twoim panem.Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę.