Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny.


słowo-pi­sane-jest tyl­ko-zap­rosze­niem-do czy­jegoś-świata-to od ciebie-za­ży-czy-sta­niesz ę-­go-spełnieniem-marzeń
papużkasłowopi­sanejest tyl­kozap­rosze­niemdo czy­jegośświatato od ciebieza­leżyczysta­niesz sięje­gospełnieniemmarzeńbo­wiem suk­cesby­waratalnysłowo pi­sanepi­sane jest tyl­kojest tyl­ko zap­rosze­niemzap­rosze­niem do czy­jegośdo czy­jegoś światato od ciebie za­leżyza­leży czyczy sta­niesz sięsta­niesz się je­goje­go spełnieniemspełnieniem marzeńbo­wiem suk­ces by­waby­wa ratalnysłowo pi­sane jest tyl­kopi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niemjest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegośzap­rosze­niem do czy­jegoś światato od ciebie za­leży czyza­leży czy sta­niesz sięczy sta­niesz się je­gosta­niesz się je­go spełnieniemje­go spełnieniem marzeńbo­wiem suk­ces by­wa ratalny

To czy zos­ta­niesz złama­ny fi­zycznie nie za­leży od Ciebie, ale to czy zos­ta­niesz złama­ny psychicznie już tak. -Ryder
to czy-zos­­niesz-złama­ny-fi­zycznie-nie za­ży-od ciebie-ale-to czy-zos­­niesz-złama­ny-psychicznie-już-tak
Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. -Charles Baudelaire
ko­bieta-jest zap­rosze­niem-do szczęścia
Ot­warte ser­ce jest zap­rosze­niem do przyjaźni. -Aldona Różanek
ot­warte-ser­-jest zap­rosze­niem-do przyjaź
Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie. -NightHuntress
miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie