Słowo raz powiedziane pozostanie i będzie świecić lub kopcić, uzdrawiać lub czadzić całe pokolenia.


słowo-raz-powiedziane-pozostanie-i-będzie-świecić-lub-kopcić-uzdrawiać-lub-czadzić-całe-pokolenia
wacław iwaniuksłoworazpowiedzianepozostaniebędzieświecićlubkopcićuzdrawiaćczadzićcałepokoleniasłowo razraz powiedzianepowiedziane pozostaniepozostanie ii będziebędzie świecićświecić lublub kopcićuzdrawiać lublub czadzićczadzić całecałe pokoleniasłowo raz powiedzianeraz powiedziane pozostaniepowiedziane pozostanie ipozostanie i będziei będzie świecićbędzie świecić lubświecić lub kopcićuzdrawiać lub czadzićlub czadzić całeczadzić całe pokoleniasłowo raz powiedziane pozostanieraz powiedziane pozostanie ipowiedziane pozostanie i będziepozostanie i będzie świecići będzie świecić lubbędzie świecić lub kopcićuzdrawiać lub czadzić całelub czadzić całe pokoleniasłowo raz powiedziane pozostanie iraz powiedziane pozostanie i będziepowiedziane pozostanie i będzie świecićpozostanie i będzie świecić lubi będzie świecić lub kopcićuzdrawiać lub czadzić całe pokolenia

Twoje założenia są jak okna na świat. Musisz je myć raz na jakiś czas lub światło nie będzie Ci świecićW epokach kryzysu częste są postawy fałszywe lub udawane. Bywa, że całe pokolenia zafałszowują się, tzn. angażują w style artystyczne, doktryny czy działania polityczne nieszczere, byleby wypełnić nimi pustkę po przekonaniach autentycznych.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Życie rodzinne bez domu, który ma szansę przetrwania jednego pokolenia lub dwóch, staje się namiotem.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.