Słowo raz wypowiedziane nie powraca.


słowo-raz-wypowiedziane-nie-powraca
horacysłoworazwypowiedzianeniepowracasłowo razraz wypowiedzianewypowiedziane nienie powracasłowo raz wypowiedzianeraz wypowiedziane niewypowiedziane nie powracasłowo raz wypowiedziane nieraz wypowiedziane nie powracasłowo raz wypowiedziane nie powraca

Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Raz rzu­cone słowo ula­ta i nie możne być cofnięte.Nigdy ton nie powraca do struny.Naj­pierw było Słowo