Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.


służenie-innym-bez-uczucia-pokory-jest-jedynie-zaspokajaniem-egoizmu-zapatrzeniem-ę-wyłącznie-we-własną-osobę
mahatma gandhisłużenieinnymbezuczuciapokoryjestjedyniezaspokajaniemegoizmuzapatrzeniemsięwyłączniewewłasnąosobęsłużenie innyminnym bezbez uczuciauczucia pokorypokory jestjest jedyniejedynie zaspokajaniemzaspokajaniem egoizmuzapatrzeniem sięsię wyłączniewyłącznie wewe własnąwłasną osobęsłużenie innym bezinnym bez uczuciabez uczucia pokoryuczucia pokory jestpokory jest jedyniejest jedynie zaspokajaniemjedynie zaspokajaniem egoizmuzapatrzeniem się wyłączniesię wyłącznie wewyłącznie we własnąwe własną osobęsłużenie innym bez uczuciainnym bez uczucia pokorybez uczucia pokory jestuczucia pokory jest jedyniepokory jest jedynie zaspokajaniemjest jedynie zaspokajaniem egoizmuzapatrzeniem się wyłącznie wesię wyłącznie we własnąwyłącznie we własną osobęsłużenie innym bez uczucia pokoryinnym bez uczucia pokory jestbez uczucia pokory jest jedynieuczucia pokory jest jedynie zaspokajaniempokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmuzapatrzeniem się wyłącznie we własnąsię wyłącznie we własną osobę

Jestem przekonana, że życiorys nie może się składać wyłącznie z uczucia bez wzajemności.Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu.Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Poznanie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem miłości. Nienawiść pozwala ujrzeć jedynie wykrzywione twarze.Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą.