Słuszny sposób myślenia pozwala także sercu zabrać głos.


słuszny-sposób-myślenia-pozwala-także-sercu-zabrać-głos
albert schweitzersłusznysposóbmyśleniapozwalatakżesercuzabraćgłossłuszny sposóbsposób myśleniamyślenia pozwalapozwala takżetakże sercusercu zabraćzabrać głossłuszny sposób myśleniasposób myślenia pozwalamyślenia pozwala takżepozwala także sercutakże sercu zabraćsercu zabrać głossłuszny sposób myślenia pozwalasposób myślenia pozwala takżemyślenia pozwala także sercupozwala także sercu zabraćtakże sercu zabrać głossłuszny sposób myślenia pozwala takżesposób myślenia pozwala także sercumyślenia pozwala także sercu zabraćpozwala także sercu zabrać głos

Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku.Głos opi­nii pub­licznej nie jest sub­sty­tutem myślenia.Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.Z seksualnego punktu widzenia mężczyzna jest dla kobiety urządzeniem, które pozwala jej usłuchać głosu Natury w najtańszy sposób.Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych.