Słyszałeś kiedyś o tym, że na każdym uchu sie­dzi suf­ler? Słuchaj dru­gim uchem.


słyszałeś-kiedyś-o tym-że na każdym-uchu-sie­dzi-suf­ler-słuchaj-dru­gim-uchem
emilia szumiłosłyszałeśkiedyśo tymże na każdymuchusie­dzisuf­lersłuchajdru­gimuchemsłyszałeś kiedyśkiedyś o tymże na każdym uchuuchu sie­dzisie­dzi suf­lersłuchaj dru­gimdru­gim uchemsłyszałeś kiedyś o tymże na każdym uchu sie­dziuchu sie­dzi suf­lersłuchaj dru­gim uchemże na każdym uchu sie­dzi suf­ler

Bieda, gdy suf­ler uważa się za reżysera.Słyszałeś kiedyś skargę umarłego? -zapytała. - Nie, doña Eduviges. - Tym le­piej dla ciebie.Czas to pieniądz złego ka­rawa­na cuchnie /suf­ler/ ...ale jedzie Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.) Bar­dziej się ciesz z wyświad­czo­nych dru­gim, niż z odeb­ra­nych dob­rodziej­stw, bo za pier­wsze masz chwałę, a dru­gie wkładają na ciebie ciężar wdzięczności.By­wały mo­men­ty,że jed­no by za dru­gim w og­nień skoczyło... Dziś wiem, ze jed­no by dru­gie w ten ogień pchneło, by­le by so­bie ulżyc...