Sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc 


sa­­ny-łabędź-na-pur­pu­rowej-rzece-po­ran­ny-księżyc 
silvershadowsa­mot­nyłabędźnapur­pu­rowejrzecepo­ran­nyksiężyc sa­mot­ny łabędźłabędź nana pur­pu­rowejpur­pu­rowej rzecerzece po­ran­nypo­ran­ny księżyc sa­mot­ny łabędź nałabędź na pur­pu­rowejna pur­pu­rowej rzecepur­pu­rowej rzece po­ran­nyrzece po­ran­ny księżyc sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowejłabędź na pur­pu­rowej rzecena pur­pu­rowej rzece po­ran­nypur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc sa­mot­ny łabędź na pur­pu­rowej rzecełabędź na pur­pu­rowej rzece po­ran­nyna pur­pu­rowej rzece po­ran­ny księżyc 

Przy pur­pu­rowej róży miłości kwiat przy­jaźni wy­dawał się bla­dy i bezwonny.w pół śnie próbuję złapać cię lecz z rąk wy­mykasz się sa­mot­ność dzielisz na dwa gorzki smak po­ran­ka 30.04.2016 Malusia_035  Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc? Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji Pur­pu­ra dzwo­ni bielom ...Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu.