sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
rychciksa­miod­da­jemymocpo­mysłówmożli­wościwol­nościi wiary ~pa­wełrychlica sa­mi od­da­jemyod­da­jemy mocpo­mysłówwol­ności i wiary ~pa­weł rychlica sa­mi od­da­jemy mocpo­mysłów