sam na sam razem ma­my to­tal­nie siebie garściami bierz łut 


sam-na sam-razem-­my-to­tal­nie-siebie-garściami-bierz-łut 
cykamsamna samrazemma­myto­tal­niesiebiegarściamibierzłut sam na samna sam razemrazem ma­myma­my to­tal­nieto­tal­nie siebiesiebie garściamigarściami bierzbierz łut sam na sam razemna sam razem ma­myrazem ma­my to­tal­niema­my to­tal­nie siebieto­tal­nie siebie garściamisiebie garściami bierzgarściami bierz łut sam na sam razem ma­myna sam razem ma­my to­tal­nierazem ma­my to­tal­nie siebiema­my to­tal­nie siebie garściamito­tal­nie siebie garściami bierzsiebie garściami bierz łut sam na sam razem ma­my to­tal­niena sam razem ma­my to­tal­nie siebierazem ma­my to­tal­nie siebie garściamima­my to­tal­nie siebie garściami bierzto­tal­nie siebie garściami bierz łut 

Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Proś, a jak nie dają to bierz sam! Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.Nikt nie żyje i nie umiera sam. Wszyscy razem wędrujemy drogami Pańskimi.Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa.