Satyra jest rodzajem lustra: kto w nie spojrzy, widzi zazwyczaj obcą twarz, ale nigdy własną.


satyra-jest-rodzajem-lustra-kto-w-nie-spojrzy-widzi-zazwyczaj-obcą-twarz-ale-nigdy-własną
jonathan swiftsatyrajestrodzajemlustraktoniespojrzywidzizazwyczajobcątwarzalenigdywłasnąsatyra jestjest rodzajemrodzajem lustrakto ww nienie spojrzywidzi zazwyczajzazwyczaj obcąobcą twarzale nigdynigdy własnąsatyra jest rodzajemjest rodzajem lustrakto w niew nie spojrzywidzi zazwyczaj obcązazwyczaj obcą twarzale nigdy własnąsatyra jest rodzajem lustrakto w nie spojrzywidzi zazwyczaj obcą twarz

To, co zazwyczaj uważamy w człowieku za dojrzałość, jest rodzajem zrezygnowanego rozsądku.czy to nie jest za­baw­ne zo­baczyć swoją własną twarz wpat­rzoną w sa­mego siebie Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.Chrystus – to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.Nie jest naszym przyjacielem ten, kto nam mówi pochlebstwa, ale również i ten, kto nam nigdy nie powie komplementu.Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.