Scenę polityczną powinno się remontować między premierami.


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
urszula zyburascenępolitycznąpowinnosięremontowaćmiędzypremieramiscenę politycznąpolityczną powinnopowinno sięsię remontowaćremontować międzymiędzy premieramiscenę polityczną powinnopolityczną powinno siępowinno się remontowaćsię remontować międzyremontować między premieramiscenę polityczną powinno siępolityczną powinno się remontowaćpowinno się remontować międzysię remontować między premieramiscenę polityczną powinno się remontowaćpolityczną powinno się remontować międzypowinno się remontować między premierami

To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno.Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym.A tu mamy wielką scenę, dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż.Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.