Scenę polityczną powinno się remontować między premierami.


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
urszula zyburascenępolitycznąpowinnosięremontowaćmiędzypremieramiscenę politycznąpolityczną powinnopowinno sięsię remontowaćremontować międzymiędzy premieramiscenę polityczną powinnopolityczną powinno siępowinno się remontowaćsię remontować międzyremontować między premieramiscenę polityczną powinno siępolityczną powinno się remontowaćpowinno się remontować międzysię remontować między premieramiscenę polityczną powinno się remontowaćpolityczną powinno się remontować międzypowinno się remontować między premierami

Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides
między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
A tu mamy wielką scenę, dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż. -Stanisław Wyspiański
a-mamy-wielką-scenę-dwadzieścia-kroków-wszerz-i-wzdłuż
Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg
ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane