Schadenfreude jest cechą podłych narodów. Dlatego mowie polskiej brak tego słowa.


schadenfreude-jest-cechą-podłych-narodów-dlatego-mowie-polskiej-brak-tego-słowa
kazimierz przerwa-tetmajerschadenfreudejestcechąpodłychnarodówdlategomowiepolskiejbraktegosłowaschadenfreude jestjest cechącechą podłychpodłych narodówdlatego mowiemowie polskiejpolskiej brakbrak tegotego słowaschadenfreude jest cechąjest cechą podłychcechą podłych narodówdlatego mowie polskiejmowie polskiej brakpolskiej brak tegobrak tego słowaschadenfreude jest cechą podłychjest cechą podłych narodówdlatego mowie polskiej brakmowie polskiej brak tegopolskiej brak tego słowaschadenfreude jest cechą podłych narodówdlatego mowie polskiej brak tegomowie polskiej brak tego słowa

Niewdzięczność wobec wielkich ludzi jest cechą silnych narodów. -Plutarch
niewdzięczność-wobec-wielkich-ludzi-jest-cechą-silnych-narodów
Słowa me swym słuchem okalaj Zro­zum co mówię i wypierdalaj -Ivo Vuco-  -Writer
słowa-me swym-słuchem-okalaj-zro­zum-co mówię-i wypierdalaj-ivo-vuco- 
Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie. -Anonim
brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie