Sekret bycia nudnym polega na tym, by powiedzieć wszystko.


sekret-bycia-nudnym-polega-na-tym-by-powiedzieć-wszystko
anonimsekretbycianudnympoleganatymbypowiedziećwszystkosekret byciabycia nudnymnudnym polegapolega nana tymby powiedziećpowiedzieć wszystkosekret bycia nudnymbycia nudnym poleganudnym polega napolega na tymby powiedzieć wszystkosekret bycia nudnym polegabycia nudnym polega nanudnym polega na tymsekret bycia nudnym polega nabycia nudnym polega na tym

Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko. -Wolter
sekret-znudzenia-czytelnika-polega-na-tym-aby-powiedzieć-mu-wszystko
Sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nie. -George Bernard Shaw
sekret-bycia-nieszczęśliwym-polega-na-posiadaniu-wolnego-czasu-który-możemy-poświęć-na-zastanawianie-ę-czy-jesteśmy-szczęśliwi-czy-też
Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą. -Karol Marks
wszystko-co-mogę-w-związku-z-tym-powiedzieć-o-sobie-to-że-nie-jestem-marksistą
Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze. -David Herbert Lawrence
wszystko-polega-na-tym-czego-ę-w-życiu-szuka-i-co-uważa-za-najważniejsze
Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć. -Anonim
Życie-byłoby-niemożliwe-gdybyśmy-pamiętali-wszystko-polega-na-tym-aby-wiedzieć-co-należy-zapomnieć