Sekret bycia nudnym polega na tym, by powiedzieć wszystko.


sekret-bycia-nudnym-polega-na-tym-by-powiedzieć-wszystko
anonimsekretbycianudnympoleganatymbypowiedziećwszystkosekret byciabycia nudnymnudnym polegapolega nana tymby powiedziećpowiedzieć wszystkosekret bycia nudnymbycia nudnym poleganudnym polega napolega na tymby powiedzieć wszystkosekret bycia nudnym polegabycia nudnym polega nanudnym polega na tymsekret bycia nudnym polega nabycia nudnym polega na tym

Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko.Sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nie.Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze.Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć.