Sekret


sekret-podbudowania-mężczyzny-ży-w-tym-by-pod-żadnym-pozorem-nie-starać-ę-go-zmienić
john graysekretpodbudowaniamężczyznyleżytymbypodżadnympozoremniestaraćsięgozmienićmężczyzny leżyleży ww tymby podpod żadnymżadnym pozorempozorem nienie staraćstarać sięsię gogo zmienićmężczyzny leży wleży w tymby pod żadnympod żadnym pozoremżadnym pozorem niepozorem nie staraćnie starać sięstarać się gosię go zmienićmężczyzny leży w tymby pod żadnym pozorempod żadnym pozorem nieżadnym pozorem nie staraćpozorem nie starać sięnie starać się gostarać się go zmienićby pod żadnym pozorem niepod żadnym pozorem nie staraćżadnym pozorem nie starać siępozorem nie starać się gonie starać się go zmienić

Istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, dbających o własne tylko korzyści pod pozorem dobra publicznego. -Tomasz Morus
istnieje-jakieś-sprzysiężenie-bogaczy-dbających-o-własne-tylko-korzyś-pod-pozorem-dobra-publicznego
Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło. -Anonim
boże-użycz-mi-pogody-ducha-abym-godził-ę-z-tym-czego-nie-mogę-zmienić-odwagi-abym-zmieniał-to-co-mogę-zmienić-i-szczęścia-aby-mi-ę-jedno-z
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford
jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford
jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart. -Carlo Goldoni
kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart