Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko.


sekret-znudzenia-czytelnika-polega-na-tym-aby-powiedzieć-mu-wszystko
woltersekretznudzeniaczytelnikapoleganatymabypowiedziećmuwszystkosekret znudzeniaznudzenia czytelnikaczytelnika polegapolega nana tymaby powiedziećpowiedzieć mumu wszystkosekret znudzenia czytelnikaznudzenia czytelnika polegaczytelnika polega napolega na tymaby powiedzieć mupowiedzieć mu wszystkosekret znudzenia czytelnika polegaznudzenia czytelnika polega naczytelnika polega na tymaby powiedzieć mu wszystkosekret znudzenia czytelnika polega naznudzenia czytelnika polega na tym

Sekret bycia nudnym polega na tym, by powiedzieć wszystko.Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego.Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć.Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą.Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze.