Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych


seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych
woody allenseksbezmiłościtopus­tedoświa­cze­niealewśródpus­tychdoświad­czeńjed­nonajlepszychseks bezbez miłościpus­te doświa­cze­nieale wśródwśród pus­tychpus­tych doświad­czeńjed­no zz najlepszychseks bez miłościmiłości to pus­teale wśród pus­tychwśród pus­tych doświad­czeńdoświad­czeń to jed­nojed­no z najlepszychbez miłości to pus­temiłości to pus­te doświa­cze­nieale wśród pus­tych doświad­czeńpus­tych doświad­czeń to jed­nodoświad­czeń to jed­no zseks bez miłości to pus­tebez miłości to pus­te doświa­cze­niewśród pus­tych doświad­czeń to jed­nopus­tych doświad­czeń to jed­no zdoświad­czeń to jed­no z najlepszych

Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych