Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia.


sekunda-jest-częśą-minuty-minuta-częśą-godziny-godzina-częśą-zegara-a-zegar-częśą-życia
kamil ejsymontsekundajestczęściąminutyminutagodzinygodzinazegarazegarżyciasekunda jestjest częściączęścią minutyminuta częściączęścią godzinygodzina częściączęścią zegarazegar częściączęścią życiasekunda jest częściąjest częścią minutyminuta częścią godzinygodzina częścią zegaraa zegar częściązegar częścią życiasekunda jest częścią minutya zegar częścią życia

Początek jest najważniejszą częścią pracy.Sama dziewczyna jest najmniejszą częścią siebie samej.Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce.Sztu­ka jest częścią bólu. Art is a di­vision of pain. (ang.) Jesteśmy częścią, która ma naśladować całość.Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia.