Sen: furtka duszy.


sen-furtka-duszy
stefan napierskisenfurtkaduszyfurtka duszy

Sen: Sen to furtka duszy.Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.Nig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów, gdy ot­wierasz tyl­ko uszy, za­pomi­nając o ser­cu i duszy...Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą.O, sen! kochają miękki sen na całej ziemskiej kuli!Sen: Sen jest przykuty do łoża.