sen-jest w sta­nie-prze­widzieć-przyszłość~pa­weł-rychlica 
rychciksenjest w sta­nieprze­widziećprzyszłość~pa­wełrychlica sen jest w sta­niejest w sta­nie prze­widziećsen jest w sta­nie prze­widzieć