Sens życia widzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rier. Jeśli je osiągam, wyz­naczam so­bie no­we cele.


sens-życia-widzę-w dążeniu-do pos­­wionych-so­bie-celów-i ba­rier-jeśli  osiągam-wyz­naczam-so­bie-no­we-cele
mateusz piecki schizoidalnysensżyciawidzęw dążeniudo pos­ta­wionychso­biecelówi ba­rierjeśli je osiągamwyz­naczamno­wecelesens życiażycia widzęwidzę w dążeniuw dążeniu do pos­ta­wionychdo pos­ta­wionych so­bieso­bie celówcelów i ba­rierwyz­naczam so­bieso­bie no­weno­we celesens życia widzężycia widzę w dążeniuwidzę w dążeniu do pos­ta­wionychw dążeniu do pos­ta­wionych so­biedo pos­ta­wionych so­bie celówso­bie celów i ba­rierwyz­naczam so­bie no­weso­bie no­we celesens życia widzę w dążeniużycia widzę w dążeniu do pos­ta­wionychwidzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­biew dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celówdo pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rierwyz­naczam so­bie no­we celesens życia widzę w dążeniu do pos­ta­wionychżycia widzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­biewidzę w dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celóww dążeniu do pos­ta­wionych so­bie celów i ba­rier

Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar
jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem
Ile ra­zy Kłapou­chy gu­bił ogon, tak ja gu­bię sens życia... -patka5463
ile-ra­zy-kłapou­chy-gu­bił-ogon-tak-ja gu­bię-sens-życia
sam-sens-życia-­mo-w so­bie-jest już-sen­sem-is­tnienia-~pa­weł-rychlica