Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności.


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
ikonser­cebijącdlako­gośopo­wiadao miłościza oj­czyznęo wolnościser­ce bijącbijąc dladla ko­gośko­goś opo­wiadaopo­wiada o miłościser­ce bijącbijąc za oj­czyznęza oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dlabijąc dla ko­gośdla ko­goś opo­wiadako­goś opo­wiada o miłościser­ce bijąc za oj­czyznębijąc za oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dla ko­gośbijąc dla ko­goś opo­wiadadla ko­goś opo­wiada o miłościser­ce bijąc za oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiadabijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości

Nie na­leży gwoździ przy­bijać zegarkiem.Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych.Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz.Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać Bijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej.Co masz w ser­cu dla bliźniego, on ma w ser­cu dla ciebie.