Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności.


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
ikonser­cebijącdlako­gośopo­wiadao miłościza oj­czyznęo wolnościser­ce bijącbijąc dladla ko­gośko­goś opo­wiadaopo­wiada o miłościser­ce bijącbijąc za oj­czyznęza oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dlabijąc dla ko­gośdla ko­goś opo­wiadako­goś opo­wiada o miłościser­ce bijąc za oj­czyznębijąc za oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dla ko­gośbijąc dla ko­goś opo­wiadadla ko­goś opo­wiada o miłościser­ce bijąc za oj­czyznę o wolnościser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiadabijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości

Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard
kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz
Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać  -Władysław Broniewski
nie-wiem-co to poezja-jest-w niej-coś-z las­ki-mojżesza-stru­mień-dobędzie-ze skały-umie-za­bijać-i wskrzeszać 
Bijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej. -Ryder
bijąc ę-z myś­mi-sta­raj ę-nie uderzyć-tej najważniejszej
Co masz w ser­cu dla bliźniego, on ma w ser­cu dla ciebie. -Talmud
co masz-w ser­cu-dla-bliźniego-on  w ser­cu-dla-ciebie