Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą.


ser­ca-prze­pełnione-miłośą-nig­dy-da­leko-od siebie-nie odejdą
ellen whiteser­caprze­pełnionemiłościąnig­dyda­lekood siebienie odejdąser­ca prze­pełnioneprze­pełnione miłościąmiłością nig­dynig­dy da­lekoda­leko od siebieod siebie nie odejdąser­ca prze­pełnione miłościąprze­pełnione miłością nig­dymiłością nig­dy da­lekonig­dy da­leko od siebieda­leko od siebie nie odejdąser­ca prze­pełnione miłością nig­dyprze­pełnione miłością nig­dy da­lekomiłością nig­dy da­leko od siebienig­dy da­leko od siebie nie odejdąser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­lekoprze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebiemiłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą

Na zaw­sze mój w tros­kli­wych objęciach Tonący każde­go dnia Nie chcesz złapać oddechu Prze­pełnione­go Światem Wzdychasz me­go ser­ca bicie Kosztu­jesz fak­tu­ry me­go ciała Ma­niakal­nie prze­suwając dłonie Po bla­dej złak­nionej skórze Uk­ry­wającej Duszę Przed złym dotykiem Kochaj nie ustając Prag­nij kochając Połóż me ser­ce na poduszce Obok Twojego Niech biją razem Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie...Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r.Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię.Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą.Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.