Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r.


ser­ca-w uścisku-uniosły-ką­ki-ust-roz­jaśły-mrok-kasz-21092015r
crisser­caw uściskuuniosłykąci­kiustroz­jaśniłymrokkasz21092015rser­ca w uściskuw uścisku uniosłyuniosły kąci­kikąci­ki ustust roz­jaśniłyroz­jaśniły mrokser­ca w uścisku uniosływ uścisku uniosły kąci­kiuniosły kąci­ki ustkąci­ki ust roz­jaśniłyust roz­jaśniły mrokser­ca w uścisku uniosły kąci­kiw uścisku uniosły kąci­ki ustuniosły kąci­ki ust roz­jaśniłykąci­ki ust roz­jaśniły mrokser­ca w uścisku uniosły kąci­ki ustw uścisku uniosły kąci­ki ust roz­jaśniłyuniosły kąci­ki ust roz­jaśniły mrok

W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza..W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba, sma­kuje­my ust swych przy roz­dartym drzewie. Ro­zum pod­po­wiada jak postąpić należy, a ser­ce jak trzeba... ...roz­darte myśli przy roz­dartym drze­wie......spląta­ne ko­narem połączo­ne na wieki... *** *** *** *** *** Alicji MP Noc zrodziła pąk a gdy brzask roz­proszył mrok roz­kwitł piękny kwiat Two­je ręce, płyną po moim na­gim ciele, kąci­ki naszych ust składają się w całość, co­raz szyb­sze od­dechy, na­bierają rytmu, jes­teśmy niczym układanka, składająca się z dwóch elementów..Światło roz­prasza mrok.Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r.