Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.


ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
aga250909ser­cemczu­jeczłowiekktórymyśliumysłema brzuchem tenktosercemser­cem czu­jeczu­je człowiekktóry myślimyśli umysłemkto myślimyśli sercemser­cem czu­je człowiekktóry myśli umysłemkto myśli sercem

Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.