Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r.


ser­decznoś-mniej-ser­ca-lo­dem-pokryte-czuć-anomalia-kasz19122015r
crisser­decznościmniejser­calo­dempokryteczućanomaliakasz19122015rser­deczności mniejmniej ser­caser­ca lo­demlo­dem pokrytepokryte czućczuć anomaliaser­deczności mniej ser­camniej ser­ca lo­demser­ca lo­dem pokrytelo­dem pokryte czućpokryte czuć anomaliaser­deczności mniej ser­ca lo­demmniej ser­ca lo­dem pokryteser­ca lo­dem pokryte czućlo­dem pokryte czuć anomaliaser­deczności mniej ser­ca lo­dem pokrytemniej ser­ca lo­dem pokryte czućser­ca lo­dem pokryte czuć anomalia

Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r.Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca.Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo.Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r.Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r.Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.