Serc związkom blask pochod­ni nie przym­naża ceny...


serc-związkom-blask-pochod­-nie przym­naża-ceny
jean baptiste racineserczwiązkomblaskpochod­ninie przym­nażacenyserc związkomzwiązkom blaskblask pochod­nipochod­ni nie przym­nażanie przym­naża cenyserc związkom blaskzwiązkom blask pochod­niblask pochod­ni nie przym­nażapochod­ni nie przym­naża cenyserc związkom blask pochod­nizwiązkom blask pochod­ni nie przym­nażablask pochod­ni nie przym­naża cenyserc związkom blask pochod­ni nie przym­nażazwiązkom blask pochod­ni nie przym­naża ceny

Serc związkom blask pochodni nie przymnaża ceny...Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba.Miłość jest je­dynym, co trwo­nione pom­naża się.Miłość jak pochód - przechodzi.Miłość jest jak pochód - przechodzi.Smu­tek jest jak pochód – przechodzi.