Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.


serca-kobiet-jak-serca-aniołów-pełne-są-miłoś-i-litoś
józef ignacy kraszewskisercakobietjaksercaaniołówpełnemiłościlitościserca kobietjak sercaserca aniołówpełne sąsą miłościmiłości ii litościjak serca aniołówpełne są miłościsą miłości imiłości i litościpełne są miłości isą miłości i litościpełne są miłości i litości

Serca kobiet są jak owe sekretarzyki pełne szufladek zamkniętych jedna w drugiej; człowiek się wysila, lamie paznokcie i w końcu znajduje tylko zeschły kwiat, trochę kurzu albo i nic zgoła.Miłości z serca nie można wyrwać, tak jak się wyrywa ząb.ka­wałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina serca Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe.Miłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia