Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani się nie kupuje, ale które się ofiarowuje.


serce-jest-bogactwem-którego-ę-nie-sprzedaje-ani-ę-nie-kupuje-ale-które-ę-ofiarowuje
gustaw flaubertsercejestbogactwemktóregosięniesprzedajeanikupujealektóreofiarowujeserce jestjest bogactwemktórego sięsię nienie sprzedajesprzedaje aniani sięsię nienie kupujeale którektóre sięsię ofiarowujeserce jest bogactwemktórego się niesię nie sprzedajenie sprzedaje anisprzedaje ani sięani się niesię nie kupujeale które sięktóre się ofiarowujektórego się nie sprzedajesię nie sprzedaje aninie sprzedaje ani sięsprzedaje ani się nieani się nie kupujeale które się ofiarowujektórego się nie sprzedaje anisię nie sprzedaje ani sięnie sprzedaje ani się niesprzedaje ani się nie kupuje

Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje. -Gustaw Flaubert
serce-jest-bogactwem-którego-ę-nie-sprzedaje-ani-nie-kupuje-ale-które-ę-ofiarowuje
Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego, że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie. -Tomasz Kempis
nie-chełp-ę-bogactwem-śli-posiadasz-ani-przyjaciółmi-dlatego-że-są-moż-ale-chlub-ę-w-bogu-który-wszystkiego-użycza-a-nade-wszystko-pragnie
Nie kupuje się róż tym, które są tańsze od kwiatów. -Anonim
nie-kupuje-ę-róż-tym-które-są-ńsze-od-kwiatów
Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny. -Feliks Feldheim
kobiety-brzydzą-ę-zazdrosnym-mężczyzną-którego-nie-kochają-ale-gniewają-ę-bardzo-gdy-mężczyzna-którego-kochają-nie-jest-zazdrosny