Serce jest jak wielka twierdza; zdobycie jej jest znacznie łatwiejsze, niż jej utrzymanie.


serce-jest-jak-wielka-twierdza-zdobycie-jej-jest-znacznie-łatwiejsze-ż-jej-utrzymanie
ninon de lenclossercejestjakwielkatwierdzazdobyciejejznaczniełatwiejszeniżutrzymanieserce jestjest jakjak wielkawielka twierdzazdobycie jejjej jestjest znacznieznacznie łatwiejszeniż jejjej utrzymanieserce jest jakjest jak wielkajak wielka twierdzazdobycie jej jestjej jest znaczniejest znacznie łatwiejszeniż jej utrzymanieserce jest jak wielkajest jak wielka twierdzazdobycie jej jest znaczniejej jest znacznie łatwiejszeserce jest jak wielka twierdzazdobycie jej jest znacznie łatwiejsze

Kobieta ma o siedem lat mniej niż twierdzą jej przyjaciółki, natomiast o pięć lat więcej niż sądzą mężczyźni.Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plastr miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz.Nie słuchaj chyt­rości niewieściej, bo ja­ko plas­ter miodu jej war­gi, a gardło jej gład­sze niż oli­wa; lecz os­tatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i os­tre jak miecz.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.Jest rzeczywiście godne uwagi to, że nigdy nie mówiła o swej pierwszej miłości; a strzegąc jej jak skarbu, być może zmieniła ją w o wiele piękniejszą, niż mogłaby się stać, gdyby życie pozwoliło jej przetrwać.