Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie.


serce-matki-to-przepaść-na-której-dnie-zawsze-ę-znajdzie-przebaczenie
honore de balzacsercematkitoprzepaśćnaktórejdniezawszesięznajdzieprzebaczenieserce matkina którejktórej dniednie zawszezawsze sięsię znajdzieznajdzie przebaczeniematki to przepaśćna której dniektórej dnie zawszednie zawsze sięzawsze się znajdziesię znajdzie przebaczenieserce matki to przepaśćna której dnie zawszektórej dnie zawsze siędnie zawsze się znajdziezawsze się znajdzie przebaczeniena której dnie zawsze sięktórej dnie zawsze się znajdziednie zawsze się znajdzie przebaczenie

Serce matki i kwiaty zawsze uwielbiam.Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność.„Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce”O serce mojej matki, nie świadcz przeciwko mnie.Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.Zawsze znajdzie swój swego i z nim się pobrata.