Serce może ofiarować, ręka tylko dać.


serce-może-ofiarować-ręka-tylko-dać
kurt goetzsercemożeofiarowaćrękatylkodaćserce możemoże ofiarowaćręka tylkotylko daćserce może ofiarowaćręka tylko dać

Tylko sukces może dać ci wolność -Tanith Lee
tylko-sukces-może-dać-wolność
Najlepsze co może człowiek ofiarować po krwi, to łza. -Alphonse Lamartine
najlepsze-co-może-człowiek-ofiarować-po-krwi-to-łza
Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać. -Fulton Sheen
czystość-przedmałżeńska-jest-świadomośą-że-człowiek-dysponuje-takim-darem-który-tylko-raz-można-ofiarować-i-tylko-raz-otrzymać
Tylko biedni ludzie odczuwają prawdziwą przyjemność, gdy mogą coś ofiarować. -George Eliot
tylko-biedni-ludzie-odczuwają-prawdziwą-przyjemność-gdy-mogą-coś-ofiarować
Nawet najpiękniejsza kobieta może dać tylko to, co ma. Czasem jest lepiej, aby to zachowała dla siebie. -Paul Ambrose Valery
nawet-najpiękniejsza-kobieta-może-dać-tylko-to-co-czasem-jest-lepiej-aby-to-zachowała-dla-siebie