Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.


serce-swoje-racje-których-rozum-nie-zna
blaise pascalserceswojeracjektórychrozumnieznaserce mama swojeswoje racjektórych rozumrozum nienie znaserce ma swojema swoje racjektórych rozum nierozum nie znaserce ma swoje racjektórych rozum nie zna

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim. -Stanisław Przybyszewski
prasa-unicestwia-ludzi-wyniszcza-duszę-serce-honor-rozum-o-rozum-przede-wszystkim
Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny. -Blaise Pascal
serce-swój-porządek-rozum-swój-płyną-z-zasad-i-dowodów-serce-inny
Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie. -Anatol France
dobrze-gdy-serce-jest-naiwne-a-rozum-nie