Serce to najtwardsza część ciała. Najdelikatniejsze są ręce.


serce-to-najtwardsza-część-ciała-najdelikatniejsze-są-rę
carolyn forchesercetonajtwardszaczęśćciałanajdelikatniejszeręcenajtwardsza częśćczęść ciałanajdelikatniejsze sąsą ręceserce to najtwardszanajtwardsza część ciałanajdelikatniejsze są ręceserce to najtwardsza częśćserce to najtwardsza część ciała

Branie napełnia ręce, dawanie - serce.Złamałaś mi serce, Te­raz ja połamię ci ręce.Po górach do­linach mo­jego ciała Biegałeś a ja odpływałam cała Twe ręce jak wichry mnie zdobywały Z la­winą uniesień nam się zlewały Wo­dos­pad krzyczał, wiły się ciała Po­toki wy­lały prze­pełnione nami Tych wrażeń nie sposób opi­sać słowami… The­bes­tka­siaa 11.02.2016  Jeśli życie kopnęło cię w tyłek, nie skarż się - i tak było łas­ka­we wyb­rać naj­bar­dziej miękką część two­jego ciała ;) Nie tęsknię za Tobą, ani trochę... To tyl­ko mo­je oczy tęsknią za Twoim widokiem i każda część mo­jego ciała Mo­je ser­ce błaga o Ciebie Dłonie o uścisk Dusza o marzenie...Kocham, gdy Two­je duże, błyszczące oczy Pochłaniają w Two­je serce Pop­rzez obej­mujące mnie de­likat­ne ręce