Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.


siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
kazik staszewskisiłąmożeszmi zab­raćwielealesiłąnie możeszmi nicze­godaćsiłą możeszmożesz mi zab­raćmi zab­rać wieleale siłąsiłą nie możesznie możesz mi nicze­gomi nicze­go daćsiłą możesz mi zab­raćmożesz mi zab­rać wieleale siłą nie możeszsiłą nie możesz mi nicze­gonie możesz mi nicze­go daćsiłą możesz mi zab­rać wieleale siłą nie możesz mi nicze­gosiłą nie możesz mi nicze­go daćale siłą nie możesz mi nicze­go dać

- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka
 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie