Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt.


siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
quintus eniuszsiłąwalczyćswojetodobredladzikichzwierzątsiłą walczyćwalczyć oo swojeswojedobre dladla dzikichdzikich zwierzątsiłą walczyć owalczyć o swojeo swojedobre dla dzikichdla dzikich zwierzątsiłą walczyć o swojewalczyć o swojedobre dla dzikich zwierzątsiłą walczyć o swoje

W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt.Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami.Gdzieś słyszałem: Zoo to dom wariatów dla zwierząt.