Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości.


siła-filmu-polega-na-tym-że-trafia-on-do-naszej-podświadomoś-a-nie-do-naszej-świadomoś
luis bunuelsiłafilmupoleganatymżetrafiaondonaszejpodświadomościnieświadomościsiła filmufilmu polegapolega nana tymże trafiatrafia onon dodo naszejnaszej podświadomościnie dodo naszejnaszej świadomościsiła filmu polegafilmu polega napolega na tymże trafia ontrafia on doon do naszejdo naszej podświadomościa nie donie do naszejdo naszej świadomościsiła filmu polega nafilmu polega na tymże trafia on dotrafia on do naszejon do naszej podświadomościa nie do naszejnie do naszej świadomościsiła filmu polega na tymże trafia on do naszejtrafia on do naszej podświadomościa nie do naszej świadomości

Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć.Naj­do­nioślej­szym skład­ni­kiem naszej dos­ko­nałości jest wy­raźne zauważanie naszej niedoskonałości.Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości.Urok pierwszej miłości polega na naszej niewiedzy, że to się może kiedyś skończyć.Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić.Jest w tym pewna pociecha, gdy przyczyni się do naszej zguby nie łotr, lecz człowiek uczciwy.