Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu.


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
bias z prienysiłafizycznatodziełoprzyrodyaleumiećdoradzićtocokorzystnedlaojczyznywłaściwośćduszyrozumusiła fizycznadzieło przyrodyale umiećumieć doradzićco korzystnekorzystne dladla ojczyznywłaściwość duszyduszy ii rozumufizyczna to dziełoale umieć doradzićco korzystne dlakorzystne dla ojczyznywłaściwość duszy iduszy i rozumusiła fizyczna to dziełofizyczna to dzieło przyrodyco korzystne dla ojczyznywłaściwość duszy i rozumusiła fizyczna to dzieło przyrody

Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.Nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej ojczyzny.